Röranalys i Sverige
Bevara, renovera och ta hand om det befintliga
Röranalys
Svensk Röranalys har ett brett tjänsteutbud för underhåll och renovering av fastighet. Vi stamspolar (högtrycksspol- ning), gör rörinspektioner och åker ut på jour vid stopp i avlopp. Vi jobbar med stora reliningsprojekt (rörinfodring) men utför också servicetjänster inom relining. Vi erbjuder våra kunder specialanpassade serviceavtal och paketlös- ningar.
Procella
Procella Ventilation har ett brett utbud av ventilationstjänster som OVK (obligatorisk ventilationskontroll), ka- nalrengöring, kanaltätning (Aeroseal) och injustering. Vi är också leverantör av ventilation i större byggprojekt. Vi erbjuder våra kunder specialanpassade serviceavtal och paketlösningar.
Flush

Flush Rörinspektion utför tjänster för underhåll och renovering av fastigheter. Vi stamspolar (högtrycksspolning), gör rörinspektioner och åker ut på jour vid stopp i avlopp. Vi jobbar med både stora och små reliningsprojekt och gör tillskottsvattenutredningar runt om i hela landet.

Rörteknik

Rörteknik i Uppland utför servicetjänster för underhåll av fastigheter. Vi stamspolar (högtrycksspolning) och åker ut på jour vid stopp i avlopp. Vi utför rörinspektioner och återkopplar alltid till kunden med en status- och analys- rapport.

Uppsala Relining

Uppsala Relining utför tjänster för underhåll och renovering av fastigheter. Vi jobbar framför allt med stora och små reliningsprojekt (rörinfodring) men tillhandahåller även övriga servicetjänster inom fastighet.