Röranalys i Sverige
Bevara, renovera och ta hand om det befintliga
Hem

Om oss

Röranalys i Sverige bildades 2022 och vi är moderbolag och huvudkontor för Svensk Röranalys, Procella Ventilation och Flush Rörinspektion. Våra bolag har en flora av underhålls- och renoveringstjänster.

 • Relining inom små och stora projekt
 • Rörinspektion
 • Stamspolning
 • Jour vid stopp i avlopp
 • Tillskottsvattenutredningar
 • Kanaltätning
 • OVK - obligatorisk ventilationskontroll
 • Tjänster efter OVK
 • Kanalrengöring
 • Injustering
 • Underleverantör i stora byggprojekt inom nyproduktion

Vårt geografiska område är storstockholm och Örebro med omnejd. Flush Rörinspektion som är det örebrobaserade bolaget utför också tillskottsvattenutredningar runt om i hela landet.

Våra kunder är bostadsrättföreningar, fastighetsägare, fastighetsförvaltare och konsulter, byggbolag, offentlig förvaltning och privatpersoner.

Målet för Röranalys i Sverige är att de bolag som ingår i koncernen ska sträva efter kvalité i varje utförd tjänst - liten som stor - och kunden ska alltid känna trygghet i valet av oss som leverantör.